LEADER LIGHT

 LL PRO GP L600

LL PRO GP D600 je špeciálne navrhnutý LED panel pre použitie v televíznych a na výstavných inštalaáciach. Je ideálny pre kreatívny svetelný dizajn a animáciu. Svietidlo sa vyznačuje vysokým jasom, RGB aditívne miešanie farieb, najmä sýte farby s plynulo meniteľnou intenzitou. Ovládacím systémom je možné vygenerovať nespočetné svetelné scény a efekty (pohyblivé texty, obrazový obsah alebo farebné nálady).
Kombináciou viacerých GP PANELov umožňuje tvorbu grafických priestorov a LED stien alebo bannerov.
Pre grafické efekty, zmeny intenzity a farby je nutné spojenie s LL GP CONTROLLER.

zobraziť/skryť viac info

Na stiahnutie

Datasheety
Datasheet - LL PRO GP L600 - [2016.04.04] [0.38MB]
Manuály - nie sú dostupné
IES súbory - nie sú dostupné
CAD 2D/3D súbory - nie sú dostupné
DMX personality - nie sú dostupné

Konfigurátor objednávkového kódu

Technické špecifikácie

Produktová rada

Príslušenstvo

LL PRO PANEL:

LL EcoLED

LL Architainment Outdoor

LL Architainment Indoor

LL Architainment Control

LL Entertainment

Stage WASHStage SPOTStage CYC
LL STAGE WASH LL STAGE SPOT 16 COM LL STAGE CYC
Stage 6 BEAMStage 8Stage 24
LL STAGE 6-06D W LL STAGE 8-xC LL STAGE 6-24D
Pro LINEPro SPOTPro POINT
LL PRO LINE LL PRO SPOT LL PRO POINT
Graphic PanelPro GP D600Pro Downlight
LL GRAPHIC PANEL 60 LL PRO GP D600 LL PRO DOWNLIGHT
Pro Driver PWMPro Driver CCRGB Driver
LL PRO DRIVER LL STAGE DRIVER 05 LL PRO RGB DRIVER
Pro NEO IILL ARENA BARNDOORPro Wifi
LL PRO NEO II LL ARENA BARNDOOR LL W-DMX SENDER/RECEIVER
Všetky produkty LEADER LIGHT:
Certificate ISO 14001
Certificate ISO 9001
LEADER LIGHT s.r.o.

M. Gorkého 33
SK - 052 01 Spišská Nová Ves
Slovak RepublicIČO: 36 188 433
DIČ: 2020034280
IčDPH: SK2020034280tel.: +421 (0)53 41 888 11
fax: +421 (0)53 41 888 18
email: sales@leaderlight.sk