LEADER LIGHT
Všetky články:

Úsporné LED osvetlenie Supermarketu v Polsku

LED svietidlá LEADER LIGHT použité ako efektívne a úsporné osvetlenie v obchodnom dome. Najvačšie výhody sú úspora energie a dlhá životnosť a s tým spojené nižšie náklady na prevádzku a údržbu. Intenzity osvetlenia cca. 300lux.

shoppoland11/shoppoland11_1ico.jpg

Použité produkty:
LL ARC DOWNLIGHT ADJUSTABLE 12

Detaily

Certificate ISO 14001
Certificate ISO 9001
LEADER LIGHT s.r.o.

M. Gorkého 33
SK - 052 01 Spišská Nová Ves
Slovak RepublicIČO: 36 188 433
DIČ: 2020034280
IčDPH: SK2020034280tel.: +421 (0)53 41 888 11
fax: +421 (0)53 41 888 18
email: sales@leaderlight.sk