LEADER LIGHT
Všetky články:

Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, Slovensko

Letisko Bratislava odstránením jedinej vizuálnej bariéry medzi odletovou a novo otváranou príletovou časťou terminálu, slávnostne spustilo do prevádzky celý koncept diela.

2012letiskoba/letiskoba12_1.jpg

Letisko Bratislava otvorilo v piatok trinásteho o 13:00 hodine druhú časť nového terminálu. Slávnostné otvorenie druhej časti terminálu zavŕšilo projekt rekonštrukcie a dostavby nového terminálu Letiska M. R. Štefánika, ktorý predstavuje strategicky, technologicky a kapacitne najvýznamnejšiu stavbu v oblasti civilného letectva na Slovensku za posledné desaťročia.

Detaily

Certificate ISO 14001
Certificate ISO 9001
LEADER LIGHT s.r.o.

M. Gorkého 33
SK - 052 01 Spišská Nová Ves
Slovak RepublicIČO: 36 188 433
DIČ: 2020034280
IčDPH: SK2020034280tel.: +421 (0)53 41 888 11
fax: +421 (0)53 41 888 18
email: sales@leaderlight.sk