LEADER LIGHT
Všetky prípadové štúdie:

Prípadové štúdie

LED osvetlenie ciest a komunikácii

Ušetrili sme 65% energie
Výmenou HPS (High Pressure Sodium - vysokotlakový sodík) svietidiel za LED (Light Emitting Diode - dióda emitujúca svetlo) svietidlá sa dosiahli mnohé výhody a ročná úspora na prevádzke osvetlenia.

2014_Plagat_EN_STREET.jpg

LL STREET je ucelená koncepcia cestných a vonkajších svietidiel určených pre všetky typy aplikácií verejného osvetlenia. LED svietidlá LEADER LIGHT spĺňajú najnáročnejšie kritériá úsporného a efektívneho osvetlenia pozemných komunikácií, aktívne napomáhajú k znižovaniu energetickej náročnosti (úspora elektrickej energie v rozsahu 65 – 70%) a k napĺňaniu cieľov nízkouhlíkovej stratégie miest a obcí.

LL STREET zvyšujú osvetlenosť ciest, zlepšujú vizuálny komfort a bezpečnosť.

Prípadová štúdia: LED osvetlenie pozemnej komunikácie

Certificate ISO 14001
Certificate ISO 9001
LEADER LIGHT s.r.o.

M. Gorkého 33
SK - 052 01 Spišská Nová Ves
Slovak RepublicIČO: 36 188 433
DIČ: 2020034280
IčDPH: SK2020034280tel.: +421 (0)53 41 888 11
fax: +421 (0)53 41 888 18
email: sales@leaderlight.sk