LEADER LIGHT

 LL POINT SPLITTER

Podmienky zapojenia LL POINT SPLITTER

  • Každý výstup LL POINT SPLITTER ku svietidlu musí byť pripojený
  • Maximálny dovolený prúd na výstupe LL POINT SPLITTER OUT je3x0,35A
  • Maximálna dovolená vzdialenosť svietidla ku drajveru je cca. 50m v závislosti od priemeru kábla
  • Nie je možné pripojenie viacerých svietidiel ako je povolený maximálny počet
  • LL POINT SPLITTER je navrhnutý len pre svietidlá LL POINT

Na stiahnutie

Konfigurátor objednávkového kódu

Technické špecifikácie

Produktová rada

Príslušenstvo

LL POINT:

LL EcoLED

LL Architainment Outdoor

LL Architainment Indoor

WashLineSpot
LL WASH LL LINE LL SPOT
PanelPoint
LL PANEL LL POINT

LL Architainment Control

LL Entertainment

Všetky produkty LEADER LIGHT:
Certificate ISO 14001
Certificate ISO 9001
LEADER LIGHT s.r.o.

M. Gorkého 33
SK - 052 01 Spišská Nová Ves
Slovak RepublicIČO: 36 188 433
DIČ: 2020034280
IčDPH: SK2020034280tel.: +421 (0)53 41 888 11
fax: +421 (0)53 41 888 18
email: sales@leaderlight.sk