LEADER LIGHT
Všetky články:

Mestské hradby v Bardejove na Slovensku

Bitka stien a farieb

Opevnenia
Unikátny systém mestských hradieb v centre mesta Bardejov prežil stáročia. Ilumináciou sa hradby presunuli z minulosti do súčasnosti a dostali novodobý dnešný vzhľad. Dokonca aj zdanlivo zbytočné pamiatky, si chránime a udržiavame nažive. V minulosti pod paľbou ako aj teraz ale palbou silného osvetlenia.

bardejov08m.jpg

Opevnenia
Unikátny systém mestských hradieb v centre mesta Bardejov prežil stáročia. Ilumináciou sa hradby presunuli z minulosti do súčasnosti a dostali novodobý dnešný vzhľad. Dokonca aj zdanlivo zbytočné pamiatky, si chránime a udržiavame nažive. V minulosti pod paľbou ako aj teraz ale palbou silného osvetlenia.

Svetlo ako farba
Meniace sa farby demonštrovali intenzitu a naliehavosť zabudnutých bojov. Šťastie je najprv na jednej strane, potom na druhej strane... Severo-východ hradieb zostávajú ako stred obrannej štruktúry. Vyzerá to, ako tlkot srdca.

Použité produkty:
LL ARC SPOT RGB
LL ARC LINE100 OneChip RGB
LL PRO NEO RGBW

www.bardejov.sk

Detaily

Certificate ISO 14001
Certificate ISO 9001
LEADER LIGHT s.r.o.

M. Gorkého 33
SK - 052 01 Spišská Nová Ves
Slovak RepublicIČO: 36 188 433
DIČ: 2020034280
IčDPH: SK2020034280tel.: +421 (0)53 41 888 11
fax: +421 (0)53 41 888 18
email: sales@leaderlight.sk