LEADER LIGHT
Všetky články:

Loire Atlantique by Avab France

Farby spoločnosti Conseil Général Loire Atlantique sú modrá a zelená.

"Myšlienka bola ponúknuť, aby klient mal ukázanú cestu cez vstupnú halu k výťahom, a každé poschodie má jednu farbu (modrú alebo zelenú)"

Light design: François GUILLET (France)

loire09/loire_1ico.jpg

Použité produkty:
LL PRO LINE50 OneChip RGB

Detaily

Certificate ISO 14001
Certificate ISO 9001
LEADER LIGHT s.r.o.

M. Gorkého 33
SK - 052 01 Spišská Nová Ves
Slovak RepublicIČO: 36 188 433
DIČ: 2020034280
IčDPH: SK2020034280tel.: +421 (0)53 41 888 11
fax: +421 (0)53 41 888 18
email: sales@leaderlight.sk